Skip to main content
BlogiExoskeletonit

Onko kivet ja kannot käännetty työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi?

By 13.1.20223 helmikuun, 2022No Comments
Exoskeleton

Työntekijät ovat yrityksen tärkein pääoma

Työntekijöiden hyvinvoinnista ja toimintakyvystä riippuu pitkälti yrityksen suorituskyky ja tuloksellisuus. Fyysisissä töissä on yhä tärkeämpi havahtua jo hyvissä ajoissa miettimään, miten fyysisen kuormituksen aiheuttamia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä jo ennen kuin toimintakyky alenee. Ja toisaalta, miten tuemme työntekijöitämme säilymään hyvässä fyysisessä kunnossa pidentyvien työurien aikana.
Me Meditaksella uskomme, että päällepuettavat exoskeletonit ovat vastaus monessa yrityksessä mieltä askarruttaviin hyvinvointi- ja jaksamishuoliin. Exoskeletonit ovat päällepuettavaa teknologiaa, jotka auttavat ihmistä nostamaan, kurottamaan ja kantamaan keventämällä kuormaa.

Missä exoskeletonia voi käyttää?

Exoskeleton on parhaimmillaan toisteisissa työtehtävissä, kuten valmistuksessa, rakentamisessa, kokoonpanossa, hitsauksessa, maalauksessa tai logistiikassa. Kaikkia töitä ei voida automatisoida tai robotisoida, vaan ihmisvoimaa ja -taitoa tarvitaan edelleen. Exoskeleton ei siis ole robotti, joka tekee töitä ihmisen puolesta, vaan väline, joka avustaa ihmistä tekemään työtä. Se tukee monipuolisesti työtehtävissä, joissa kurotellaan, nostetaan, siirretään tai ollaan fyysisesti rasittavassa asennossa. Exoskeleton toimii joko moottorilla tai ilman.

Jo lyhyiden kokeilujen jälkeen työntekijät ovat kertoneet kuormituksen vähentyneen selvästi: kun fyysistä rasitusta voidaan keventää työpäivän aikana sekä työperäiset kivut ja oireilut vähenevät että energiaa jää myös vapaa-ajalle. Näin parannetaan merkittävästi koettua elämänlaatua. Näiden kokemusten vuoksi exoskeletonit ovat yleistyneet nopeasti Keski-Euroopan teollisuustoimialoilla.

Suomessakin kiinnostus exoskeletoneja kohtaan on suurta, mutta vasta ensimmäinen aalto yrityksiä on todennut omassa toimintaympäristössä exoskeletonien tehon: niistä haetaan nyt lääkettä sairauspoissaoloihin, toimintakyvyn alenemiseen sekä työurien pidentämiseen. Exoskeletoneihin investointi on osoitus siitä, että työntekijöistä välitetään ja heidän hyvinvointiinsa halutaan satsata. Ehkäpä jo lähitulevaisuudessa exoskeleton on työmaalla yhtä tuttu näky kuin kypärä ja muut suojavarusteet.

Miten exoskeletonin kokeilemista kannattaa lähestyä?

Exoskeletoniin sijoittaminen on yrityksen tulevaisuuden turvaamista, ikään kuin eräänlainen vakuutus työntekijöiden työturvallisuuden paranemisen puolesta. Investointia ennen kannattaa kuitenkin kutsua asiantuntijamme mukaan keskusteluun: on tärkeää määritellä, mitkä työtehtävät ovat eniten kuormittavia ja varmistua, että ongelmaan hankitaan juuri oikeanlaista teknologiaa – exoskeletoneja valmistetaan monenlaiseen tarpeeseen.

Käyttöönotto aloitetaan usein muutamia henkilöitä koskevalla pilotilla, jonka jälkeen voidaan siirtyä laaja-alaisempaan käyttöönottoon. On tärkeää, että sekä esimiehet että työntekijät saavat riittävän perehdytyksen ja että yhdessä käydään perinpohjainen keskustelu siitä, mitä ongelmaa exoskeletonit työympäristössä ratkaisevat. Käyttöönotto vaatii varauksen alkuinvestointiin, realistiset odotukset tuloksista, rohkeutta toimintatapojen muuttamiseen sekä muutosjohtamista.

Millaisia tuloksia voidaan saavuttaa?

Tavoitteena on, että exoskeletoneja käyttävät yritykset voivat huomata, että sairauslomapäivien määrä on vähentynyt. Tästä toivottavasti tulevaisuudessa on myös tutkittua tietoa. Paremmin voivat työntekijät sitoutuvat työpaikkaan ja työtehtäviin ja yrityksen tuottavuus kohoaa. Investointi liittyy myös työnantajakuvaan: työntekijöiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin investoiminen auttaa erottumaan teollisuuden kentässä ja koko ala voi saada uudenlaista näkyvyyttä ja houkuttelevuutta osakseen.
Heräsikö teillä halu tutustua exoskeletonin mahdollisuuksiin? Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta ja exoskeleton matkanne voi alkaa.

Läsa på svenska

Lue lisää aiheesta, alla olevista linkeistä.