Loading...
Exoskeletonit2020-09-03T06:56:00+00:00

Exoskeletonit

Ergonomia on myös tekniikan sovittamista ihmisten työntekoon. Ergonomialla vaikutetaan ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Oireiden ennaltaehkäisyyn voidaan vaikuttaa myös hyödyntämällä uusinta teknologiaa.

Exoskeletonit tuovat apua työn fyysisiin kuormitustekijöihin.

Ne tuovat työhön aivan uuden sisällön. Exoskeletonien avulla ihminen jaksaa suorittaa työtehtävää pidempään ja lihasten väsymisestä johtuvaa oireilua on vähemmän. Exoskeletonit tulevat ihmisen avuksi. Konkreettisesti.

Exoskeletonit, eli ulkoiset tukirangat tulevat avuksi sellaiseen työhön, joissa tuki- ja liikuntaelimistö kuormittuu toistuvissa liikkeissä juuri ääriasennoissa tai staattisissa työvaiheissa. Myös raskaiden taakkojen siirtelyyn ne tuovat kevennystä.

Exoskeletonit voivat olla aktiivisia tai passiivisia. Niissä voi olla moottoreita tai ne voivat olla esim. jousivoimalla toimivia. Ne voivat tukea jotakin kehon osaa esim. yläraajoja tai selkää, on olemassa myös exoskeletoneja koko vartalon tukemiseen.

Käsite on laaja ja aihealue uusi. Euroopassa sekä esimerkiksi USA:ssa tosin ollaan hieman pidemmällä exoskeletonien hyödyntämisissä työn keventämiseen ja poissaolojen vähentämiseen.

Exoskeletoneita valittaessa on tärkeää analysoida itse työtä: mikä on kuormittavin vaihe, mitä on jo tehty ja mitä vielä olisi haasteena ratkaista. Oikeat työasennot ovat aina se tärkein lähtökohta, joka tulee olla hallinnassa ja johon työterveyshuollon asiantuntijoilta saa apua. Exoskeletonit tuovat apua työvaiheisiin, joissa perinteiset menetelmät eivät ole tuoneet tarpeeksi apua. Näihin asioihin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa sairauspoissaolojen vähentämiseen sekä työurien pidentämiseen.

Esimerkkinä yläraaja exoskeletoneista on yrityksemme maahantuoma Skelex, jota on kehitetty vuodesta 2013 alkaen Hollannissa. Skelexin kehittäjä Gaurav Genomi, lähti miettimään ratkaisua juuri teollisuuden eri tarpeisiin.

Autotehtaista voidaan mainita mm. Seat, Nissan, Honda ja Audi. Osa on ottanut Skelexin käyttöön, osassa on meneillään pilotti.

Meditas Oy on ollut mukana järjestämässä useita seminaareja exoskeletoneiden hyödyntämisessä.

Mikäli haluat järjestää omalla paikkakunnallesi esim. aamu- tai iltapäivän tilaisuuden, otathan yhteyttä.

Mikäli exoskeletoneiden kokeilu omassa yrityksessäsi kiinnostaa, tulemme mielellämme paikalle, ja voitte kokeilla käytännössä juuri teidän työvaiheissa. Se on paras tapa arvioida olisiko Skelex juuri teidän työhön sopiva.

Jos kokeilu kiinnostaa, lukaise alla olevat kysymykset läpi. Mikä vastasit useimpiin kohtiin kyllä, uskomme että Skelexistä voisi olla apua juuri teille.

Ollaan yhteydessä

Minna Laine, työfysioterapeutti, CEO, Meditas Oy

KYSYMYKSET

 1. Onko yrityksessänne/alallanne yhden työpäivän aikana useampi työvaihe, jossa
  1. yläraajat ovat vartalolinjassa tai siitä ylöspäin tai
  2. kaularanka usein taakse taivutettuna ja
  3. työkohde sijaitsee yläviistossa?
 2. Onko työntekijöillä yrityksessä paljon
  1. olkapään/niskahartiaseudun oireilua
  2. useita sairaslomajaksoja näistä oireesta johtuen?
 3. Onko yrityksessänne yhteinen tahtotila, että uudet ratkaisut ovat ainakin kokeilun arvoinen asia tuki- ja liikuntaelinoireiden vähentämisessä?
 4. Olisiko yrityksenne johto, päälliköt, työsuojelu, esimiestaho sekä yrityksenne työterveyshuolto kiinnostunut kokeilemaan uusia exoskeletoneita?

Mikäli vastasit useampiin kohtiin kyllä, ota yhteyttä. Uskomme, että voimme auttaa.

Ota yhteyttä


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Yhteystiedot